تعریف کارت‌های DSLAM‌ها

از SashaRadius
پرش به: ناوبری, جستجو

تعریف کارت‌های DSLAM‌ها Cards.jpgبرای تعریف کارت‌های یک DSLAM و پورت‌های آن و همچنین نحوه ارتباط آن با ترمینال‌های مخابراتی از این گزینه استفاده نمایید


ویرایش اطلاعات پورت بصورت تکی

گزینه‌های ورود اطلاعات این قسمت:

 • شماره شلف: عددی بین ۰ تا ۱۰
 • شماره کارت: شماره کارت در شلف مورد نظر
 • شماره پورت در MDF: شماره پورت این آدرس کارت در ترمینال مخابرات سمت MDF
 • وضعیت: سالم و یا خراب


ایجاد یا حذف گروهی

گزینه‌های ورود اطلاعات این قسمت:

 • شماره شلف: عددی بین ۰ تا ۱۰
 • شماره کارت: شماره کارت در شلف مورد نظر برای شروع
 • وضعیت: سالم و یا خراب
 • شروع شماره پورت در کارت (DSLAM): عددی برابر یا بزرگتر از یک
 • شروع شماره پورت در MDF: شماره پورت این آدرس کارت در ترمینال مخابرات سمت MDF
 • تعداد پورت در کارت: مثلا ۳۲ یا ۱۶
 • تعداد برای ایجاد یا حذف: عددی بزرگتر از یک


تعریف موقت استثنا برای عملیات گروهی

گزینه‌های ورود اطلاعات این قسمت:

 • تعریف استثنا برای کارت: پرش از روی یک شماره کارت خاص
 • تعریف استثنا برای پورت: پرش از روی یک شماره پورت خاص در سمت MDF
 • برای درون‌برد و یا برون‌برد اطلاعات وارد شده بر روی فهرست مورد نظر راست‌کلیک نمایید

نکته ۱: ایجاد گروهی برای هر شلف می‌بایست بصورت مجزا انجام صورت پذیرد
نکته ۲: در صورت تکراری بودن اطلاعات گزارش وضعیت در پنجره گزارش قابل مشاهده می‌باشد، پیام‌هایی از قبیل: این مورد قبلا اضافه شده است و یا ...
نکته ۳: قبل از تعریف گروهی ابتدا عملیات تعریف موقت استثنا را انجام دهید


برای اضافه و ویرایش متن به نکات مهم ویرایش و حذف دقت نمایید

ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
منو‌های سیستم
ابزارها