مدیریت سرویس دهندگان اینترنت

از SashaRadius
پرش به: ناوبری, جستجو

مدیریت سرویس دهندگان اینترنت ISPs.jpgبرای تعریف سرویس دهندگان اینترنت و یا ویرایش آنان از این گزینه استفاده نمایید
توجه داشته باشید در صورتی که برای سرویس دهنده‌ای جزئیاتی تعریف شده باشد امکان حذف آن وجود ندارد و در صورت لزوم می‌بایست آن را غیرفعال نمایید


اطلاعات سرویس دهنده انتخابی

اطلاعات عمومی:

  • نام فارسی و انگلیسی: نام شرکت و یا در صورتی که قصد استفاده بصورت نماینده فروش را دارید می‌توانید نام شرکت مجزای برای وی وارد نمایید
  • شماره ثبت، شماره مجوز سازمان تنظیم، نوع مجوز: این موارد را مطابق با اطلاعات شرکتی که قصد نمایندگی فروش شما دارد را وارد نمایید
  • وضعیت: برای تعیین وضعیت فعال و یا غیرفعال بودن این جدول استفاده میشود، در صورت غیرفعال بودن امکان فعالیت ندارد
  • حداکثر تعداد کاربران همزمان: همانطور که از اسم این گزینه مشخص است شما می‌توانید حداکثر تعداد کاربران یک شرکت را محدود نمایید


اطلاعات مدیریت و تماس:

  • اطلاعات این قسمت مطابق با نام موارد خواسته شده بوده و نیاز به توضیح اضافه ندارد

نکته ۱: بعضی از گزینه‌های ورود اطلاعات هماننده شماره همراه، شماره ملی و ... دارای سیستم کنترل صحت اطلاعات وارده بوده و در صورت وارد نمودن مقادیر اشتباه به شما اخطار داده و یا آن را حذف و یا ویرایش می‌نمایدبرای اضافه و ویرایش متن به نکات مهم ویرایش و حذف دقت نمایید

ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
منو‌های سیستم
ابزارها