مدیریت مراکز مخابراتی

از SashaRadius
پرش به: ناوبری, جستجو

مدیریت مراکز مخابراتی Telecoms.jpgبرای تعریف مراکز مخابراتی جهت استفاده در سیستم دایری خطوط ADSL و یا ویرایش آنان از این گزینه استفاده نمایید
توجه داشته باشید در صورتی که مرکز مخابراتی در تعریف اپراتور و یا خطوط ADSL مورد استفاده قرار گرفته باشد امکان حذف آن وجود ندارد


محتویات

اطلاعات اولیه

گزینه‌های ورود اطلاعات این قسمت:

 • نام سرویس‌ دهنده: برای انتخاب از کلید Ins و یا آیکون جستجو استفاده نمایید
 • نام مرکز: بصورت فارسی و یا انگلیسی بوده و سعی شود متناسب با اطلاعات مرکز باشد
 • طول و عرض جغرافیایی: برای استفاده در GoogleMap مورد نیاز می‌باشد
 • پیش‌شماره: در قسمت‌های مختلف سیستم شما با گزینه پیش‌شماره روبرو می‌شوید از این مورد برای طبقه بندی اطلاعات و جستجوی منطقه‌ای استفاده می‌شود
 • وضعیت: برای تعیین وضعیت فعال و یا غیرفعال بودن این مرکز استفاده میشود


اطلاعات تماس

گزینه‌های ورود اطلاعات این قسمت:

 • اطلاعات درخواستی این قسمت مشخص بوده و برای هر شخص یا قسمت دو گزینه وجود دارد یکی برای نام و دیگری برای شماره تلفن

سرشماره‌ها

گزینه‌های ورود اطلاعات این قسمت:

 • ارقام پیشین: مثلا ۳۳۱ که شامل تمامی شماره‌هایی که با ۳۳۱ شروع می‌شوند
 • قابلیت واگذاری: دارد و یا ندارد، منظور قابلیت واگذاری خطوط ADSL می‌باشد
 • توضیح: در صورت لزوم توضیحات مربوط به این سرشمراه: فیبرنوری و یا ....

ترمینال‌ها

گزینه‌های ورود اطلاعات این قسمت:

 • شماره ترمینال: معمولا از یک شروع شده و ادامه می‌یابد
 • نوع ترمینال: اطلاعات این قسمت مطابق با آخرین ترمینال‌های مخابراتی موجود در کشور بوده و در مرجع قابل اضافه نمودن ‌می‌باشد
 • تعداد تیغه و اتصالی در هر ترمینال: متناسب با نوع ترمینال وارد می شود، مثلا تعداد تیغه ۱۰ و تعداد اتصال ۷ برای نوع PT-70P
 • توضیح: در صورت لزوم توضیحات مربوط به این سرشمراه: پورت‌های دیتا روی این ترمینال است و ...

نکته ۱: در هنگام ثبت و ویرایش مقادیر توجه داشته باشید که شمراه ترمینال نمی‌بایست با یکدیگر تداخل داشته باشد
نکته ۲: قبل از وارد نمودن اطلاعات این قسمت ابتدا می‌بایست در قسمت تعریف اولیه مرکز ایتدا یک مرکز مخابراتی جدید ایجاد نمایید
نکته ۳: در زبانه‌های (اطلاعات تماس، سرشماره‌ها و ترمینال‌ها) کلید های عملیات اصلی غیرفعال می‌شوند

برای اضافه و ویرایش متن به نکات مهم ویرایش و حذف دقت نمایید

ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
منو‌های سیستم
ابزارها